Ford nối lại sự suy giảm - Phân tích - 14-07-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Ford Motor Company trở lại thấp hơn với mức lỗ 0,66% trong khi giao dịch cùng với đường xu hướng ngắn hạn đi lên, với sự hỗ trợ từ SMA 50 ngày.

Do đó, chúng tôi hy vọng cổ phiếu sẽ trở lại cao hơn, nhắm mục tiêu mức kháng cự 6,57, với điều kiện hỗ trợ 5,74 giữ vững.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish