Giá vàng bắt đầu hồi phục - Phân tích - 10-11-2020


Economy analysis


Giá vàng đã tìm thấy hỗ trợ vững chắc ở mức 1860,90, khi nó củng cố so với mức giảm mạnh mà nó chứng kiến ​​ngày hôm qua, để phục hồi theo hướng tăng và hướng tới bù đắp những tổn thất mà nó phải chịu trong các phiên trước đó, trên đường đến thăm 1901,80 tiếp theo là 1934,86 mức ban đầu.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng sẽ chứng kiến ​​các giao dịch tích cực ngày hôm nay, được hỗ trợ bởi tính tích cực ngẫu nhiên, lưu ý rằng việc phá vỡ mức 1860,90 và giữ dưới mức đó sẽ ngăn đà tăng được đề xuất và tác động lên giá chịu nhiều lỗ hơn trong ngắn hạn.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1860.00 và kháng cự 1910.00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng