USDCAD chạm mục tiêu - Phân tích - 10-11-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD đã thành công khi chạm vào mục tiêu chờ đợi của chúng tôi ở mức 1,2965 và cố gắng phá vỡ nó mà không cố gắng giải quyết bên dưới nó, để cho thấy một số xu hướng tăng giá tạm thời, vì nó hiện đang dao động quanh ngưỡng 1.3000, nhận thấy rằng stochastic mất động lực tích cực để tiếp cận các khu vực quá mua, chờ đợi để thúc đẩy giá tiếp tục xu hướng giảm chính, mà mục tiêu của nó mở rộng lên 1.2885 sau khi vượt qua 1.2965.

Do đó, kịch bản xu hướng giảm sẽ vẫn có hiệu lực và hoạt động trong giai đoạn sắp tới trừ khi phá vỡ mức 1.3100 và giữ trên mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.2900 và kháng cự 1.3080.

< span>

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm