USDJPY đạt được mức tăng mạnh - Phân tích - 10-11-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY đã tăng mạnh vào ngày hôm qua để đạt được mức tăng mạnh sau khi vượt qua ngưỡng 103,65, khi nó chạm tới vùng 105,65, lưu ý rằng giá bắt đầu ngày hôm nay với xu hướng giảm rõ ràng xuống dưới 105,20, điều này cho thấy đầu giá sẽ tiếp tục xu hướng giảm chính xu hướng, được hỗ trợ bởi tính tích cực ngẫu nhiên xuất hiện rõ ràng trong khung thời gian bốn giờ.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng sẽ chứng kiến ​​các giao dịch tiêu cực trong các phiên sắp tới và mục tiêu chính tiếp theo được thể hiện bằng cách kiểm tra lại mức 103,65, lưu ý rằng sự tiếp tục của sóng giảm yêu cầu giữ dưới 105,20.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 104,00 và kháng cự 105,65

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm