Phân tích cuối ngày cho Vàng 09-11-2020


Economy analysis


Giá vàng cho thấy sự sụt giảm nhiều hơn để tấn công mức 1860,90 và cố gắng phá vỡ nó, điều này cho thấy phần đầu giá sẽ chịu nhiều tổn thất hơn và đạt được mức giảm thêm trong các phiên sắp tới, vì xác nhận việc phá vỡ mức đã đề cập là chìa khóa để phục hồi hướng tới 1794,84 như một mục tiêu tiêu cực tiếp theo, trong khi việc giữ vững áp lực tiêu cực hiện tại sẽ khiến giá bắt đầu các nỗ lực phục hồi mới, mục tiêu 1901,80, tiếp theo là 1934,86 khu vực một lần nữa.