Cập nhật: Dầu thô hoàn thành chỉ tiêu


Economy analysis


Giá dầu thô tăng mạnh để đạt được mục tiêu mở rộng của chúng tôi ở mức 41,30 sau khi có tin tức về vắc-xin Covid-19 và giá có thể tăng nhiều hơn trong trường hợp thành công vượt qua mức đã đề cập, để mở rộng mục tiêu tích cực lên 43,75 , trong khi mức tăng dự kiến ​​sẽ vẫn có hiệu lực trừ khi phá vỡ mức 37,70 và giữ dưới mức đó.