Intel phát ra nhiều tín hiệu tiêu cực hơn - Phân tích - 09-11-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Intel (INTC) đã giảm 0,63% trong phiên trước với áp lực tiêu cực từ đường SMA 50 ngày, trong bối cảnh xu hướng giảm chính trong trung và ngắn hạn chiếm ưu thế và với các tín hiệu tiêu cực từ RSI sau khi đạt quá mua các cấp độ.

< div>