Microsoft đảo ngược mức cao hơn - Phân tích - 09-11-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Microsoft (MSFT) chạm mức thấp nhất trong ngày ở mức 217,97 trước khi tăng cao hơn và chuyển lỗ thành lãi 0,19%, trong bối cảnh xu hướng tăng chính trong trung hạn chiếm ưu thế, với sự hỗ trợ từ SMA 50 ngày, cùng với sự tích cực tín hiệu từ RSI.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ tăng nhiều hơn, nhắm vào mức kháng cự kỷ lục 232,80.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng