Nvidia sẵn sàng giải quyết vấn đề kháng kỷ lục - Phân tích - 09-11-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Nvidia (NVDA) tiếp tục tăng trong các mức trong ngày, vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng 589,15 và đánh dấu mức lợi nhuận 2,84% trong phiên trước, trong bối cảnh xu hướng tăng chính trong trung hạn chiếm ưu thế, với các tín hiệu tích cực từ RSI.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ tăng nhiều hơn, nhắm mục tiêu đến mức kháng cự 661,60, miễn là mức kháng cự 589,15 đã bị phá vỡ.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng