Cập nhật giữa trưa cho dầu Brent 09-11-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent đã kiểm tra mức 40,23 và giữ ổn định trên mức đó, điều này giữ cho tổng quan về xu hướng tăng giá của chúng tôi có giá trị và tích cực trong giai đoạn sắp tới, được hỗ trợ bởi đường EMA50 đáp ứng mức đã đề cập để tiếp thêm sức mạnh cho nó, chờ hướng tới mức 41,50 tiếp theo là các mức 43,00 như các trạm chính tiếp theo, trong khi mức tăng dự kiến ​​sẽ vẫn có hiệu lực trừ khi phá vỡ 40,23 và giữ dưới mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 39,40 và 42,30 kháng cự.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng