Cập nhật giữa trưa cho dầu thô 09-11-2020


Economy analysis


Giá dầu thô duy trì sự ổn định trên ngưỡng kháng cự bị phá vỡ của mô hình cờ tăng, để duy trì hiệu ứng tích cực của mô hình này, hãy chờ đợi để tiếp tục xu hướng tăng với mục tiêu 39,30 sau đó là mức 41,30 như các trạm chính tiếp theo, nhắc bạn rằng sự tiếp tục của sóng tăng yêu cầu phải giữ trên mức 37,70 và 35,05.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 37,00 và kháng cự 40,00.

< span>

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng