Cập nhật giữa trưa cho Vàng 09-11-2020


Economy analysis


Giá vàng dao động gần mục tiêu chờ đợi ở mức 1967.90 và hiệu ứng tích cực của mô hình hai đáy vẫn đang hoạt động, chờ đợi để thúc đẩy giá vượt qua mức đã đề cập sau khi phục hồi vào năm 2008.80 thể hiện mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi.

Nhìn chung, kịch bản xu hướng tăng sẽ vẫn có hiệu lực và hoạt động trong các phiên sắp tới trừ khi phá vỡ mức 1934,86 và giữ dưới mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1940.00 và kháng cự 1990.00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng