Cập nhật giữa ngày cho AUDUSD 14-07-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD dao động xung quanh EMA50 và stochastic bắt đầu cung cấp tín hiệu chồng chéo tích cực mà chúng tôi đang chờ để hỗ trợ đẩy giá tăng trong các phiên sắp tới.

Nói chung, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng tùy thuộc vào độ ổn định trên mức 0,6880, nhắc nhở bạn rằng chúng tôi đang chờ để truy cập 0,7064 như một mục tiêu chính tiếp theo.

Dự kiến phạm vi giao dịch cho ngày hôm nay nằm trong khoảng 0,6880 hỗ trợ và 0,7020

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish