USDCAD dưới áp lực tiêu cực - Phân tích - 01-07-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD không vi phạm mức kháng cự của kênh giảm giá chính xuất hiện trên biểu đồ, để giao dịch với mức độ tiêu cực mạnh và phá vỡ mức 1.3612 và giải quyết bên dưới nó, điều này đẩy giá bắt đầu làn sóng giảm giá mới trên cơ sở trong ngày, hướng tới đạt được các mục tiêu tiêu cực bắt đầu từ 1.3500 và mở rộng đến 1.3362. giữ phía trên chúng.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish