Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 09-11-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD cho thấy một số xu hướng giảm hiện đang bị ảnh hưởng bởi tiêu cực ngẫu nhiên, trong khi EMA50 tiếp tục cung cấp hỗ trợ tích cực cho giá, để giữ cho tổng quan tăng giá của chúng tôi nhắm mục tiêu 1.3250, tiếp theo là 1.3482 mức như các trạm chính tiếp theo, lưu ý rằng các mục tiêu yêu cầu giữ trên 1.3000.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3100 và kháng cự 1.3300.

xu hướng cho ngày hôm nay: Tăng