Bạch kim củng cố xu hướng tăng giá - Phân tích - 9-11-2020


Economy analysis


Giá bạch kim đã thành công để giữ trên mức 892,00, để củng cố sự thống trị của xu hướng tăng giá dự kiến ​​và thông báo gia hạn áp lực lên chướng ngại vật 920,00, trong khi stochastic tiếp tục cung cấp động lực tích cực để tăng cơ hội vượt qua chướng ngại vật này và mở đường để ghi lại các mục tiêu mới có thể bắt đầu ở mức 980,00 sau đó là 1030,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 890,00 đến 980,00

< p> Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng