USDCHF vượt mục tiêu - Phân tích - 09-11-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF đã thành công trong việc đạt được mục tiêu chờ đợi của chúng tôi ở mức 0,9010 và phá vỡ mức này mạnh mẽ để giải quyết bên dưới nó, điều này xác nhận việc mở ra con đường để mở rộng làn sóng giảm giá trong ngắn hạn và chúng tôi tin rằng con đường này rộng mở hướng tới mục tiêu tiếp theo là 0,8930.

Do đó, chúng tôi đang chờ đợi sự sụt giảm nhiều hơn trong giai đoạn sắp tới, lưu ý rằng việc vi phạm 0,9030 sẽ đẩy giá bắt đầu nỗ lực phục hồi trong ngày và đạt được một số điều chỉnh trong xu hướng tăng trước khi quay đầu giảm trở lại.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,8930 và kháng cự 0,9030.

< p> Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm