AUDUSD tăng lên - Phân tích - 09-11-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD tiếp tục giao dịch tích cực một cách bình tĩnh để đạt đến ngưỡng cản 0,7300, củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng trong ngày, mục tiêu là 0,7325, theo sau là 0,7413 mức như các trạm chính tiếp theo.

Đường EMA50 tiếp tục hỗ trợ làn sóng tăng giá được đề xuất, sóng này sẽ vẫn hợp lệ và hoạt động với điều kiện giá ổn định trên 0,7230.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa Hỗ trợ 0,7230 và 0,7370

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng