Giá dầu Brent xuyên thủng ngưỡng kháng cự - Phân tích - 09-11-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent tăng mạnh vào đầu ngày hôm nay để phá vỡ mức 40,23 và ổn định trên mức đó, điều này khiến giá quay đầu tăng và ngăn chặn kịch bản tiêu cực được đề xuất gần đây, trên đường đạt được mục tiêu tích cực bắt đầu ở mức 41,50 và kéo dài đến 43,00.

Do đó, xu hướng tăng giá sẽ được đề xuất cho ngày hôm nay, lưu ý rằng sự tiếp tục của sóng tăng phụ thuộc vào sự ổn định giá trên 40,23.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 39,40 và kháng cự 42,30.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng