Giá dầu thô kích hoạt kịch bản tích cực - Phân tích - 09-11-2020


Economy analysis


Giá dầu thô mở đầu phiên giao dịch hôm nay với mức tăng mạnh vượt qua mức 38,00 và ổn định trên mức đó, và bằng cách xem xét sâu hơn biểu đồ, chúng tôi thấy rằng giá đã hoàn thành việc hình thành mô hình cờ tăng xuất hiện trên hình ảnh nhỏ, có nghĩa là rằng giá có động cơ tích cực mà chúng tôi kỳ vọng sẽ thúc đẩy các giao dịch đạt được mức tăng nhiều hơn trong các phiên sắp tới, trên đường đạt được mức tăng bắt đầu từ 39,30 và kéo dài đến 41,30.

Do đó, xu hướng tăng giá sẽ được kỳ vọng trong ngày, có tính đến việc phá vỡ mức 37,70 sau đó là mức 37,05 sẽ ngăn đà tăng được đề xuất và ép giá quay đầu giảm.

< p> Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 37,00 và kháng cự 40,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng