Cập nhật giữa ngày cho dầu Brent 14-07-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent dao động trong phạm vi đi ngang kể từ sáng, cung cấp các giao dịch tích cực nhẹ để kiểm tra EMA50 ngay bây giờ và miễn là giá dưới 43,38, tổng quan về giảm giá của chúng tôi sẽ vẫn có hiệu lực cho đến hôm nay, mục tiêu 40,00 theo sau là 37,86 các trạm chính tiếp theo.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 40,00 và kháng cự 43,00. hôm nay: Bearish