Giá vàng tiếp cận mục tiêu - Phân tích - 09-11-2020


Economy analysis


Giá vàng cho thấy xu hướng tăng giá hơn khi tiếp cận mục tiêu đã chờ đợi ở mức 1967.90 và bằng cách xem xét sâu hơn biểu đồ, chúng tôi thấy rằng giá đã hoàn thành việc hình thành mô hình hai đáy có mục tiêu tích cực kéo dài đến năm 2008.80, có nghĩa là giá đang trên đường vượt qua mức đầu tiên và đạt được nhiều tiềm năng tăng trong các phiên sắp tới.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng trong ngày và ngắn hạn cơ sở được hỗ trợ bởi EMA50, lưu ý rằng việc phá vỡ 1934,86 sẽ ngăn đà tăng dự kiến ​​và ép giá chuyển sang giảm.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1940,00 và Mức kháng cự 1990.00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng