USDCAD tiếp cận mục tiêu mở rộng - Phân tích - 09-11-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD tiếp tục các giao dịch tiêu cực của nó để kiểm tra mức cản 1.3000 ngay bây giờ, tiếp cận mục tiêu chờ đợi chính của chúng tôi ở mức 1.2965, chờ đợi sự sụt giảm nhiều hơn trong các phiên sắp tới, lưu ý rằng việc phá vỡ mức cuối cùng sẽ kéo dài sóng giảm để đạt 1.2885 tiếp nhà ga.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất sóng giảm trong ngày và ngắn hạn với điều kiện giá ổn định dưới 1.3100.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.2900 và kháng cự 1.3080.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm