USDJPY ổn định - Phân tích - 09-11-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY giữ sự ổn định trên mức 103,65, điều này giữ cho kịch bản xu hướng giảm có giá trị và hoạt động trên cơ sở ngắn hạn và trung hạn, được hỗ trợ bởi áp lực tiêu cực đến từ đường EMA50, chờ hướng tới 102,55 đại diện cho xu hướng tiếp theo mục tiêu chính.

Giữ dưới 103,65 là rất quan trọng để tiếp tục đà giảm dự kiến, vì nếu vi phạm nó sẽ dẫn đến giá quay đầu tăng trong ngày và đạt được các mục tiêu tích cực có thể đạt được 105,20.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 102,55 và kháng cự 104,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm