EURUSD đạt mục tiêu đầu tiên - Phân tích - 09-11-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD tiếp tục cung cấp các giao dịch tích cực để đạt được mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là 1.1900 và chúng tôi tin rằng con đường rộng mở để đạt được nhiều lợi nhuận hơn trong các phiên sắp tới, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi là 1.2011.

Do đó, kịch bản xu hướng tăng sẽ vẫn hợp lệ và hoạt động trên cơ sở trong ngày và ngắn hạn, được hỗ trợ bởi EMA50, có xét rằng sự tiếp tục của sóng tăng yêu cầu giữ trên 1.1785 và quan trọng nhất ở trên 1,1720.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1800 và kháng cự 1.2000.

xu hướng cho ngày hôm nay: Tăng