Phân tích cuối ngày đối với dầu thô 06-11-2020


Economy analysis


Giá dầu thô giao dịch tiêu cực khi di chuyển khỏi mức 38,00, củng cố cơ hội tiếp tục giảm trong các phiên sắp tới, mục tiêu chủ yếu là 36,10, sau đó là 34,95 mức, lưu ý rằng việc vi phạm 38,00 sẽ ngăn áp lực tiêu cực hiện tại và đẩy giá khôi phục lại.