Phân tích cuối ngày cho Vàng 06-11-2020


Economy analysis


Giá vàng đã tiếp cận mục tiêu chờ đợi thứ hai của chúng tôi tại 1967.90 và tạm thời bật xuống dưới, để tiếp tục đà tăng ngay bây giờ trên đường đến thăm mức đã đề cập, để tiếp tục đề xuất xu hướng tăng trong ngày và ngắn hạn, nhắc nhở bạn rằng nó là quan trọng là giữ trên 1934,86 để tiếp tục tăng dự kiến.