Phân tích cuối ngày cho EURUSD 06-11-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD cho thấy mức tăng nhiều hơn để tiếp tục tiến gần đến mức 1.1900, chờ đợi xu hướng tăng giá hơn để hướng đến trạm chính tiếp theo của chúng tôi đạt 1.2011, để giữ các điều kiện tổng quan về xu hướng tăng giá của chúng tôi bằng sự ổn định giá trên 1.1720.