Cập nhật giữa ngày cho dầu thô 14-07-2020


Economy analysis


Giá dầu thô hiện có một số xu hướng tăng, bị ảnh hưởng bởi sự tích cực ngẫu nhiên và nó có thể cho thấy thử nghiệm mới đối với ngưỡng kháng cự quan trọng 40,80, điều này thúc giục chúng tôi cảnh giác trước mọi nỗ lực vi phạm mức này, điều này sẽ gây ra sự tăng giá đối với các mục tiêu tích cực mới đạt 43,05.

Cho đến thời điểm hiện tại, kịch bản xu hướng giảm vẫn được đề xuất miễn là mức 40,80 vẫn còn nguyên, nhắc nhở bạn rằng chúng tôi đang chờ phá vỡ 38,50 để củng cố cơ hội đạt được các mục tiêu tiêu cực bắt đầu từ 37,50 và mở rộng đến 36,10.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 37,00 và kháng cự 40,80.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish