Cisco tăng cùng với đường điều chỉnh đi xuống - Phân tích - 06-11-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Cisco Systems (CISCO) tăng 1,8% trong phiên vừa qua với tín hiệu tích cực từ RSI, đồng thời di chuyển cùng với đường xu hướng ngắn hạn đi xuống, với áp lực tiêu cực từ đường SMA 50 ngày.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ quay trở lại mức thấp hơn, nhắm mục tiêu hỗ trợ đầu tiên tại 35,27, miễn là mức kháng cự 37,55 được giữ vững.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm