eBay nổi lên nhờ sự hỗ trợ hiện tại - Phân tích- 06-11-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của eBay (EBAY) đã tăng 3,32% trong phiên cuối cùng sau khi hỗ trợ 47,33 được giữ vững, với các tín hiệu tích cực từ RSI khi cổ phiếu thoát khỏi mức bão hòa quá bán, đồng thời bị tổn thương do xuyên thủng đường xu hướng tăng chính gần đây, với mức tiêu cực áp lực từ SMA 50 ngày.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng giá cổ phiếu sẽ trở lại thấp hơn, nhắm mục tiêu đến vùng hỗ trợ 42,45.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm