Cập nhật giữa trưa cho AUDUSD 06-11-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD đã không cho thấy bất kỳ động thái mạnh nào kể từ buổi sáng, để ổn định quanh mức 0,7270, do đó, không có thay đổi đối với kịch bản xu hướng tăng phụ thuộc vào sự ổn định giá trên 0,7120, trong khi các mục tiêu tiếp theo của nó nằm ở mức 0,7325 và tiếp theo là 0,7413.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ hỗ trợ 0,7200 đến 0,7360

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng