Cập nhật giữa trưa cho dầu Brent 06-11-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent giữ ổn định dưới 40,23, để giữ áp lực tiêu cực có hiệu lực cho ngày hôm nay, được hỗ trợ bằng cách di chuyển xuống dưới đường EMA50, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu chờ đợi của chúng tôi bắt đầu ở mức 39,30 và mở rộng đến 37,90, trong khi giữ dưới 40,23 thể hiện điều kiện chính để đạt được các mục tiêu này.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 37,90 và kháng cự 41,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho hôm nay: Giảm giá