Cập nhật giữa trưa cho dầu thô 06-11-2020


Economy analysis


Giá dầu thô lắng xuống dưới đường EMA50, để cung cấp thêm cơ hội để kích hoạt kịch bản xu hướng giảm trong các phiên sắp tới, nhưng nó cần phải đóng cửa hàng ngày dưới mức này - 38,00 - để xác nhận sự tiếp tục giảm xuống 36,10 tiếp theo tăng 34,95 mức, để tiếp tục với mức độ trung lập của chúng tôi cho đến khi chúng tôi nhận được tín hiệu xu hướng rõ ràng hơn.

Chúng tôi nhắc bạn rằng việc giữ trên mức 38,00 sẽ đẩy giá tiếp tục xu hướng tăng mà mục tiêu 39,80 đã theo sau chủ yếu là 41,45 cấp.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 36,10 và kháng cự 39,80.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập