Cập nhật giữa trưa cho Silver 06-11-2020


Economy analysis


Giá bạc cho thấy giao dịch tích cực hiện tại và kiểm tra mức kháng cự quan trọng 25,55 và như chúng tôi đã đề cập sáng nay, việc phá vỡ mức này là cần thiết để mở ra con đường đạt được mức tăng bổ sung đạt 26,00 sau đó là 26,88.

Do đó, kịch bản xu hướng tăng sẽ vẫn có hiệu lực cho ngày hôm nay trừ khi phá vỡ mức 25,06 và giữ dưới mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 24,20 hỗ trợ và kháng cự 26,40.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng