Cập nhật giữa trưa cho Vàng 06-11-2020


Economy analysis


Giá vàng tiếp tục giao dịch tích cực sau khi kiểm tra mức 1934,86 vào sáng nay, củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng trong phần còn lại của ngày và con đường đang mở để đạt được mục tiêu đã chờ đợi của chúng tôi ở mức 1967.90, mức phá vỡ nó đại diện cho chìa khóa tăng điểm vào năm 2008.80, trong khi giữ trên 1934,86 cho thấy điều kiện quan trọng để đạt được các mục tiêu đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1910,00 và kháng cự 1970,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng