Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 06-11-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD ổn định quanh mức 1,3130, chờ thoát khỏi động lượng tiêu cực xuất hiện thông qua ngẫu nhiên và nhận được động cơ tích cực giúp đẩy giá tiếp tục xu hướng tăng dự kiến ​​trong giai đoạn sắp tới, mục tiêu là 1,3250, tiếp theo là 1,3482 như các đài chính tiếp theo.

Nhìn chung, chúng tôi sẽ giữ nguyên tổng quan về xu hướng tăng giá của mình cho ngày hôm nay trừ khi chúng tôi chứng kiến ​​sự phá vỡ mạnh và giữ dưới mức 1.3000.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3000 và kháng cự 1.3250.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng