Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 06-11-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD tiếp tục giao dịch tích cực để cố gắng tiếp cận mục tiêu chờ đợi đầu tiên của chúng tôi ở mức 1.1900, để giữ cho kịch bản xu hướng tăng có hiệu lực trong phần còn lại của ngày, nhắc nhở bạn rằng việc vượt qua mức đã đề cập sẽ đẩy giá lên 1.2011 như một mục tiêu tiếp theo, trong khi mức tăng dự kiến ​​sẽ vẫn hoạt động trừ khi phá vỡ mức 1.1720 và giữ dưới mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1720 và kháng cự 1.1950.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng