Cập nhật giữa ngày cho Bạc 14-07-2020


Economy analysis


Giá bạc dao động với tiêu cực bình tĩnh kể từ sáng để di chuyển xuống dưới ngưỡng 19.00, trong khi stochastic tiếp tục đạt được đà tăng tích cực trên các khung thời gian trong ngày, chờ đợi để thúc đẩy giá tiếp tục xu hướng tăng chính, phụ thuộc vào sự ổn định của giá trên 18,50, trong khi mục tiêu dự kiến ​​chính của chúng tôi đạt 19,64.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 18,85 và kháng cự 19,40.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish