EURJPY bắt đầu giảm - Phân tích - 6-11-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY đã kiểm tra đường trung bình động 55 vào ngày hôm qua tại 123,10, để tạo thành trở ngại vững chắc chống lại các nỗ lực tăng giá điều chỉnh, buộc giá giảm về mức 122,30 và xác nhận sự thống trị của xu hướng giảm trong giai đoạn sắp tới.

< p>

Ngoài ra, nỗ lực ngẫu nhiên để cung cấp động lượng tiêu cực sẽ cho phép giá làm mới cuộc tấn công tiêu cực và nhắm mục tiêu 121,80 theo sau là 121,10 mức.

phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 122,75 đến 121,10

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm