GBPJPY vẫn giảm - Phân tích - 6-11-2020


Economy analysis


Cặp GBPJPY vẫn ổn định trong kênh giảm giá cho đến thời điểm này, bị ảnh hưởng bởi sự ổn định của ngưỡng kháng cự 136,15, ngoài ra sự dao động của đường trung bình động 55 trên mức kháng cự này tạo thêm áp lực tiêu cực lên các giao dịch hiện tại.

Do đó, chúng tôi sẽ giữ nguyên tổng quan về xu hướng giảm của mình, nhắc bạn rằng các mục tiêu tiêu cực nằm ở 135,00, tiếp theo là đạt mức điều chỉnh Fibonacci 38,2% ở 133,50.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 136,15 đến 135,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm