Bạch kim ghi lại mục tiêu đầu tiên - Phân tích - 6-11-2020


Economy analysis


Giá bạch kim đã tận dụng những áp lực tích cực thường xuyên trong ngày hôm qua để giữ sự ổn định trong kênh tăng giá, đạt được mục tiêu đầu tiên ở mức 905,70, đồng thời củng cố trên mức trung bình động 55 cho phép chúng tôi kỳ vọng sẽ gia hạn nỗ lực phá vỡ mức điều chỉnh Fibonacci 23,6% tại 905,00 để mở đường đến các trạm bổ sung có thể bắt đầu từ 920,00, sau đó là 980,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho hôm nay là từ 870,00 đến 920,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng