Giá đồng giữ xu hướng giảm - Phân tích - 6-11-2020


Economy analysis


Giá đồng tiếp tục đối mặt với sự tích cực ngẫu nhiên khi nhận thấy việc đóng cửa tiêu cực mới dưới mức 3,1250, củng cố sự chuẩn bị để hình thành các giao dịch tiêu cực mạnh trong thời gian ngắn hạn và trung hạn.

Chúng tôi kỳ vọng việc thu thập động lượng tiêu cực để bắt đầu đà giảm và mục tiêu mức 2.9800 ban đầu, tiếp theo là đạt đến mức trung bình động 55 tại 2.9000, trong khi việc phục hồi trên 3.1250 sẽ xác nhận việc trì hoãn cuộc tấn công tiêu cực để buộc giá hình thành phục hồi tăng điều chỉnh có thể đẩy giá đạt mức 3,2350 và đối mặt với mức kháng cự quan trọng trước khi đạt được bất kỳ mục tiêu tiêu cực mới nào.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 3,1250 đến 3.000

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm