USDCHF tiếp cận mục tiêu - Phân tích - 06-11-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF đã giao dịch với sự tiêu cực rõ ràng vào ngày hôm qua để tiếp cận mục tiêu chờ đợi của chúng tôi ở mức 0,9010 hiện tại, đang giảm dưới áp lực tiêu cực hỗ trợ cơ hội vượt qua mức đã đề cập, mở ra con đường mở rộng sóng giảm trong ngày và ngắn hạn, hướng tới khu vực 0,8930 như một trạm chính tiếp theo.

Do đó, xu hướng giảm sẽ vẫn có giá trị và được đề xuất trong các phiên sắp tới, lưu ý rằng sự tiếp tục của sóng giảm đòi hỏi phải giữ dưới 0,9105.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 0,8950 hỗ trợ và 0,9105 kháng cự.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay : Giảm