AUDUSD đạt được mức tăng tốt - Phân tích - 06-11-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD giao dịch với mức độ tích cực rõ ràng là tiếp cận ngưỡng cản 0,7300, điều này củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng trong các phiên sắp tới, nhắc bạn rằng mục tiêu của chúng tôi bắt đầu ở mức 0,7325 và mở rộng đến 0,7413.

Đường EMA50 tiếp tục hỗ trợ làn sóng tăng giá được đề xuất, sóng này sẽ vẫn có hiệu lực với điều kiện giá ổn định trên 0,7120.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 0,7200 hỗ trợ và 0,7360

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng