Giá dầu Brent gặp áp lực tiêu cực - Phân tích - 06-11-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent cho thấy các giao dịch tiêu cực rõ ràng khi mở cửa ngày hôm nay để phá vỡ mức 40,23 và lắng xuống dưới mức đó, mở ra con đường chuyển sang giảm trong ngày, hướng tới kiểm tra 39,30 sau đó là 37,90 mức là các trạm tiêu cực tiếp theo.

Do đó, xu hướng giảm giá sẽ được đề xuất cho ngày hôm nay, lưu ý rằng việc vi phạm 40,23 và giữ ở trên nó sẽ ngăn chặn kịch bản tiêu cực và dẫn đến giá tăng trở lại.

< p>

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 37,90 và kháng cự 41,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm