Giá dầu thô bắt đầu tiêu cực - Phân tích - 06-11-2020


Economy analysis


Giá dầu thô bắt đầu giao dịch ngày hôm nay với sự tiêu cực rõ ràng sẽ tác động lên đường EMA50 và di chuyển xuống dưới nó, điều này cho thấy đầu giá sẽ đạt được một số điều chỉnh giảm, trong khi stochastic cho thấy các tín hiệu bán quá mức có thể hỗ trợ đẩy giá tăng trở lại.

Do đó, sự mâu thuẫn giữa các yếu tố kỹ thuật khiến chúng tôi muốn tránh sang một bên cho đến khi chúng tôi nhận được tín hiệu rõ ràng hơn cho xu hướng tiếp theo, lưu ý rằng việc củng cố dưới 38,00 sẽ xác nhận việc tiếp tục giảm để đạt được các mục tiêu tiêu cực bắt đầu ở mức 36,10 tiếp theo là 34,95, trong khi giao dịch trên đó một lần nữa sẽ kích hoạt lại kịch bản xu hướng tăng mà các mục tiêu tiếp theo của nó nằm ở 39,80 và 41,45.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho hôm nay nằm giữa hỗ trợ 36,10 và kháng cự 39,80.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập