Giá bạc vượt mục tiêu - Phân tích - 06-11-2020


Economy analysis


Giá bạc đã cố gắng phá vỡ mức 25,06 và giữ với mức đóng cửa hàng ngày trên mức đó, xác nhận mở rộng sóng tăng trên cơ sở trong ngày và ngắn hạn và nó cần phải vượt qua ngưỡng kháng cự ngang quan trọng tại 25,55 để xác nhận sự phục hồi theo hướng tích cực hơn mục tiêu bắt đầu ở mức 26,00 và mở rộng đến 26,88.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng giá trong giai đoạn sắp tới, lưu ý rằng sự tiếp tục của sóng tăng yêu cầu giữ ở trên 25,06.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 24,20 và kháng cự 26,40.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng giá