Cập nhật giữa ngày cho Vàng 14-07-2020


Economy analysis


Giá vàng tiếp tục giao dịch tích cực của nó để bắt đầu di chuyển khỏi đường hỗ trợ của kênh tăng giá nhỏ, củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng trong phần còn lại của ngày, được hỗ trợ bởi việc tiếp cận ngẫu nhiên đến các khu vực bán quá mức, bên cạnh EMA50 giữ mang giá từ bên dưới.

Do đó, chúng tôi tin rằng con đường này mở ra để đạt được các mục tiêu tích cực của chúng tôi bắt đầu từ 1840.00 sau đó là 1860.00, nhắc nhở bạn rằng việc tiếp tục tăng sóng yêu cầu giữ trên 1777,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1785,00 và kháng cự 1830,00.

Mức dự kiến xu hướng cho ngày hôm nay: Bullish