USDCAD đạt được mục tiêu đầu tiên - Phân tích - 06-11-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD đã quản lý để đạt được mục tiêu chờ đợi đầu tiên của chúng tôi ở mức 1,3040, chờ đợi sự suy giảm nhiều hơn để hướng tới mức thấp được ghi nhận trước đó là 1,2965 như một trạm chính tiếp theo, lưu ý rằng việc di chuyển xuống dưới đường EMA50 hỗ trợ cơ hội đạt được các mục tiêu tiêu cực đã chờ đợi .

Do đó, xu hướng giảm sẽ vẫn được đề xuất trong các phiên sắp tới, lưu ý rằng việc nắm giữ dưới mức 1,3130 là quan trọng để tiếp tục đà giảm dự kiến.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3000 và kháng cự 1.3160.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm